De Gemeenteraad

De gemeenteraad werd geïnstalleerd op 02 januari 2013. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de schepenen aan en benoemt de ambtenaren. Hij stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentelijke begroting en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen, zoals het OCMW en kerkfabrieken.

De raad neemt alle maatregelen tot ordening van onze Hechtel-Ekselse samenleving, behartigt de belangen van de bevolking inzake ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid, gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs en noem maar op.
De raad vergadert normaal de laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, om 20 u.
De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. Deze worden in de besloten zitting behandeld.

 

Samenstelling (gerangschikt per partij)

 

Jan Dalemans
Burgemeester
Partij : HE


Nele Lijnen
Schepen
Partij : HE


Theo Martens
Schepen
Partij : HE


Jacky Snoeckx
Schepen
Partij : HE


Ivette Knevels-Leten
Raadslid
Partij : HE


Leen Schurmans
Raadslid
Partij : HE


Ina Snoeckx
Raadslid
Partij : HE


Johan Feyen
Raadslid
Partij : HE


William Linmans
Raadslid
Partij : HE


Raf Truyens
Schepen
Partij : CD&V


Jan Vangenechten
Schepen
Partij : CD&V


Mathilde Snoekx
Raadslid
Partij : CD&V


Dieter Jannis
Raadslid
Partij : CD&V


Franki Vanderheyden
Raadslid
Partij : CD&V


Marc Van Dyck
Raadslid
Partij : CD&V


Inge Desplenter

Raadslid
Partij : CD&V


Marc De Pachter
Raadslid
Partij : sp.a


Guy Linten
Raadslid
Partij : sp.a


Sven Saenen
Raadslid
Partij : Groen


Johan Kerkhofs
Raadslid
Partij : NVA


Rudy Fransen
Raadslid
Partij : NVA

Contact

  • Secretariaat
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 73
  • E