Deeltijds werklozen

Mensen die deeltijds werkloos zijn, moeten prestatielijsten bijhouden. Deze formulieren moeten vooraf op het gemeentehuis gevalideerd worden. De bedoeling hiervan is misbruiken te voorkomen.

Voorwaarden

  • Inwoner van Hechtel-Eksel
  • Deeltijdse werknemer met een inkomensgarantie-uitkering

Terug naar boven

Procedure

De deeltijds werkloze moet de documenten persoonlijk aanbieden. De identiteitsgegevens moeten vooraf ingevuld zijn. De datum- en stadsstempel worden aangebracht op de formulieren. De eerste maal wordt de lopende maand en de drie volgende maanden gevalideerd. Daarna zullen enkel nog de drie volgende maanden gevalideerd worden. Voor alle andere gevallen is de uitkeringsinstelling bevoegd, jouw vakbond of de hulpkas.

Terug naar boven

Wat meebrengen

  • Documenten deeltijdse werkloosheid
  • Identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

Terug naar boven

Contact

  • Bevolking
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 43
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00