Visumaanvraag

Om lange wachttijden aan het loket te vermijden, vragen we om op voorhand een afspraak te maken bij de dienst burgerlijke stand. Contactgegevens vind je in het kadertje aan de rechterkant.

Visumplichtige vreemdelingen moeten, bij het indienen van hun visumaanvraag bij de Belgische Ambassade in het land van herkomst, bepaalde documenten voorleggen. De voor te leggen documenten vind je terug op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Procedure

Het is aan te bevelen steeds te informeren bij de desbetreffende ambassade, aangezien er bepaalde bijkomende documenten kunnen geëist worden. Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel door de garant zelf bekomen worden bij de dienst vreemdelingen. 

Terug naar boven

Wat meebrengen

  • de identiteits -en adresgegevens van de persoon die men wil uitnodigen.
  • Een bewijs van voldoende huisvesting moet aangevraagd worden bij de dienst huisvesting.

Terug naar boven

Contact

  • Vreemdelingenzaken
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 79
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00

Externe links