Tegemoetkoming als mindervalide

Omwille van een handicap kan je recht hebben op een vervangingsinkomen. Het bedrag is afhankelijk van je inkomen en gezinssituatie (burgerlijke staat, gezinssamenstelling,...). Als je een verminderde zelfredzaamheid hebt, kan je ook recht hebben op een aanvullende integratietegemoetkoming.  

Contact

  • Sociale dienst Hechtel
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E