Sluikstorten en stoken

ZwerfvuilSluikstorten

Sluikstorten is het achterlaten van afval op plaatsen waar het niet thuis hoort. Ook het buiten plaatsen van huisvuilzakken op andere momenten dan toegelaten is sluikstorten.

Meer informatie over de campagne tegen zwerfvuil: http://www.indevuilbak.be/

Stoken

Het verbranden van afvalstoffen in open lucht is verboden, behalve als het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, ontbossing en ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige activiteiten. Dit kan echter alleen op 100 meter van bewoning en begroeiing (bomen, hagen, ...). Concreet betekent dit dat het verbranden van organisch materiaal op slechts een zeer beperkt aantal plaatsen mogelijk is.

Ook het verbranden van afvalstoffen in zogenoemde "allesbranders" is verboden. Onder afvalstoffen wordt niet enkel plastiek, papier, karton, huisvuil verstaan. Ook het verbranden van behandeld houtafval is verboden. Behandeld houtafval is sloophout, geverfd hout, geĆÆmpregneerd hout of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur), gebeitst hout (herkenbaar aan de zwart-bruine kleur), multiplex, spaanplaat ed. Enkel onbehandeld stukhout mag worden verbrand in een kachel.

Vaak zijn stokers zich niet bewust van de nadelige effecten die het verbranden van afval voor zichzelf en hun omgeving met zich meebrengen. Omwonenden worden niet alleen gehinderd door rookoverlast, maar de rook schaadt ook de gezondheid van zowel de stoker als van de buurtbewoners.

Meer informatie vind je op de website van OVAM, op de website van de Medisch Milieukundige en in de campagne Stook Slim.

Voor meldingen overtredingen met betrekking tot sluikstorten en stoken kan je terecht bij het centrale meldpunt.

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E