Belasting en retributies

Een gemeente haalt een groot deel van zijn inkomsten uit belastingen. Om belastingen te kunnen vestigen, moet de gemeenteraad eerst een belastingreglement opstellen. Alle belastingreglementen die op dit ogenblik van toepassing zijn, vindt u binnenkort hier terug.

Vindt u dat u ten onrechte belast wordt? Dan kunt u altijd een bezwaar indienen. Dit moet schriftelijk gebeuren bij het college van burgemeester en schepenen. U vindt hierover meer inlichtingen op uw aanslagbiljet. U kunt uw dossier ook komen verdedigen op een hoorzitting als u dat verkiest. Dat moet dan wel gevraagd worden in het bezwaarschrift.

BR19 Ophalen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 november 2018, met als onderwerp "Belastingreglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Aanpassing termijn.", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5e december 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

R18 Leegstand van gebouwen en woningen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement en het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 mei 2018, met als onderwerp "Leegstandsreglement en belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 1e juni 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR 18 Administratieve stukken

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 april 2018, met als onderwerp "Belastingregelement op administratieve stukken, aanpassing van wetgeving en tarieven", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e mei 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR 18 Inningsprocedure kost

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 maart 2018, met als onderwerp "Retributiereglementop voor het aanrekenen van een vaste kost bij de inningsprocedure van fiscale en niet-fiscale vorderingen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 4e april 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR Vervoer met politievoertuig

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 26 mei 2015, met als onderwerp "Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e juni 2015.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

BR17 Sluikstorten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 30 januari 2018, met als onderwerp "Belastingreglement op sluikstorten", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 6de februari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

BR17 Aanplakborden en richtingborden

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 oktober 2017, met als onderwerp "Belastingreglement op aanplakborden en richtingborden, aanpassingen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 24e oktober 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR16_2 Huishoudelijk afval

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 november 2016, met als onderwerp 'belastingreglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval: aanpassing termijn', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 10de februari.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR16 Aanvullende gemeentebelasting

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 22 december 2015, met als onderwerp "Aanpassing van het besluit mbt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 29ste december 2015.
De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belastingen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 barpersoneel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op barpersoneel (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Loslopende dieren

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 december 2013, met als onderwerp 'Retributiereglement voor opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, op 13 januari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belasingen. U kunt de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kunt het reglement ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Ontbreken van parkeerplaatsen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Opcentiemen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 december 2013, met als onderwerp 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, op 13 januari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belasingen. U kunt de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kunt het reglement ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Privé-clubs

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op privé-clubs (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Rendez-voushuizen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op rendez-voushuizen (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Tweede verblijven

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op tweede verblijven (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

Contact

  • Belastingen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 65
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00