Kapmachtiging

BosVoor het kappen van bomen die tot een bos behoren en niet zijn opgenomen in een goedgekeurd bosbeheersplan, is het noodzakelijk dat er een kapmachtiging wordt aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Procedure

Vul het formulier (zie rechterkolom) in dat je ook vindt op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos en stuur het naar de provinciale dient van het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Het agentschap beslist binnen de zestig dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als het agentschap binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

Indien je bomen wil kappen, kan het zijn dat er mogelijk nog een andere regelgeving van toepassing is dan de kapmachtiging. Zo heb je voor het vellen van individuele hoogstammige mogelijks een stedenbouwkundige vergunning nodig. In bepaalde gebieden is er voor het rooien van bomen ook een natuurvergunning vereist.

 

Meer info :

Terug naar boven

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00