Algemene inlichtingen

Wanneer je een perceel grond of een gebouw wil kopen of  bouw- ,verbouw of uitbreidingsplannen hebt,... informeer je best op de dienst Bouwen en Wonen naar de mogelijkheden. Zo kunnen er bepaalde stedenbouwkundige voorschriften, zoals verkavelingsvoorschriften of voorschriften die opgenomen zijn in het bijzonder plan van aanleg of in het ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing zijn. Bestemmingen, voorschriften, procedures, … op de dienst Bouwen en Wonen kom je er meer over te weten. Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en eventuele knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd.

Met kleine vragen helpen wij je in de mate van het mogelijk graag verder via telefoon, via email of aan het loket.

Voor het bespreken van grotere projecten, kan je best op voorhand een afspraak maken, zodat de nodige informatie kan worden verzameld. Afspraken kunnen ook buiten de openingsuren.

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00