Bouwen en verbouwen

Je droomhuis bouwen? Je woning uitbreiden met een veranda? Een carport plaatsen om je wagen te stallen? Hier vind je meer informatie omtrent vergunningen, vrijstellen, procedures, ... Meer informatie nodig? Neem contact op met de dienst Bouwen en Wonen of kom langs.

 

Vanaf 1 juni 2016 treedt de laatste fase van het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet en bijhorende Onroerenderfgoedbesluit in werking. Wat verandert er op 1 juni?

Het archeologische vooronderzoek bij vergunningsaanvragen

In bepaalde gevallen is de bouwheer of ontwikkelaar verplicht om een archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren vóór een aanvraag tot stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning wordt ingediend. Wanneer deze verplichting geldt, is onder meer afhankelijk van

  • de totale oppervlakte van de betrokken percelen;
  • de oppervlakte van de geplande bodemingrepen;
  • de ruimtelijke bestemming van het terrein;
  • de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris;
  • de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site;

Wanneer een archeologisch vooronderzoek verplicht is, stelt de bouwheer een erkende archeoloog aan om het vooronderzoek uit te voeren en een archeologienota op te stellen. De archeoloog dient de archeologienota ter bekrachtiging in bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap brengt de bouwheer en archeoloog op de hoogte van de bekrachtiging of weigering. Na bekrachtiging voegt de bouwheer de archeologienota bij de vergunningsaanvraag.

Meer informatie vind je op de folder voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars.