Parkeerverordening

De verdichting in de centra neemt toe. Hierdoor stijgt de druk op de openbare parkings en het openbaar domein.

Daarom is het aangewezen om bij het oprichten van woongebouwen minstens tevoorzien in de eigen behoefte aan parkeergelegenheid op het privé-domein.

Al wie in onze gemeente een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt voor bouw- of verbouwingswerken met betrekking tot woongelegenheden, moet een minimum aantal parkeerplaatsen op het eigen terrein voorzien. Er zijn enkele uitzonderingen.

Enkel mits toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen én het betalen van een bepaalde som, kan hiervan afgeweken worden.

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00