Melding

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat in bepaalde gevallen sneller en met minder administratieve verplichtingen.Voor een aantal werken werd de vergunningsplicht namelijk vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over:

  • het plaatsen van een nieuwe raamopening in de achtergevel;
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken;
  • je woning uitbreiden met een veranda;

Melden is enkel mogelijk als de werken aan een aantal voorwaarden (oppervlakte, hoogte, afstanden tot perceelsgrenzen, ...) voldoen! Meer informatie hierover vind je in de brochure "Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling" bij DOCUMENTEN. Een melding is niet geldig als ze strijdig is met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, gemeentelijke plannen). Win dus steeds informatie in op de dienst Bouwen en Wonen. Zo voorkom je dat je een stedenbouwkundige overtreding begaat.

De werken moeten gemeld worden aan de gemeente door middel van een meldingsformulier en een dossier vergelijkbaar met een vergunningsaanvraag (plannen, foto's, ...). Dit kan ook digitaal via het Omgevingsloket. Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting inzake energie-prestatieverslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

Als de gemelde handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het College van Burgemeester en Schepenen akte van de melding. Het College kan ook voorwaarden opleggen in de aktename. Wanneer de handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, wordt de melder hiervan ook in kennis gesteld.

Besluit van de Vlaamse regering meldingsplicht

Aanstiplijst en meldingsformulier

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00