Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt de stedenbouwkundige handelingen die vergunningsplichtig zijn. Dat geldt onder meer voor het bouwen of verbouwen van een woning, van een garage, opslagplaats en andere of voor een ontbossing. Ook voor het slopen van gebouwen en het kappen van hoogstammige bomen heb je in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Bovendien heb je voor een aantal functiewijzigingen ook een vergunning nodig.

De Vlaamse Regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplicht. Zij heeft ook voor een aantal ingrepen de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Om te weten of je een vergunning nodig hebt, kan je terecht op de dienst Bouwen en Wonen. Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en eventuele knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd. Met kleine vragen helpen wij je in de mate van het mogelijk graag verder via telefoon, via email of aan het loket. Voor het bespreken van grotere projecten, kan je best op voorhand een afspraak maken, zodat de nodige informatie kan worden verzameld.

 

Vanaf 1 januari 2018 werd de omgevingsvergunning algemeen ingevoerd. Je kan je aanvraag digitaal samenstellen en indienen via het Omgevingsloket (verplicht voor aanvragen met medewerking van een architect). Via dit loket kan je je aanvraag ook verder opvolgen.

Via de snelinvoer op het loket kan je kleine werken zoals het bouwen van een tuinhuis op eenvoudige wijze aanvragen. Voor deze werken kan de aanvraag ook nog steeds analoog gebeuren met een aanvraagformulier, plannen, .... Meer info

 

Meer info vind je hier:

Een project aanvragen

Medewerking van een architect?

Behandeling van de aanvraag

Wanneer kan u beginnen met bouwen

Beroep bij de deputatie

 

 

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00