Vastgoedinformatie

Bij de aankoop of vervreemding van een stuk grond of een woning, gaat de notaris - alvorens authenticiteit te verlenen aan de akte - na welke stedenbouwkundige toestand rust op het onroerend goed. Hij doet dit via notariële inlichtingen die hij aanvraagt bij de dienst Bouwen en Wonen.

Het formulier vermeldt of voor het huis een bouwvergunning is afgeleverd, of alle constructies, zoals: woning zelf, tuinhuisjes,.. vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied,…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting,....enzovoort.

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00