Bijzonder Plan van Aanleg

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn een verdere verfijning van het gewestplan voor een bepaald gedeelte van de gemeente. Een BPA omvat onder andere een bestemmingsplan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Een BPA kan ook een onteigeningsplan bevatten. Er werd een BPA opgemaakt voor het centrum van Hechtel, voor het centrum van Eksel en voor het nieuwe kerkhof in de Sint-Bernardusstraat.

BPA Centrum Zuidwest Hechtel – herziening

Dit BPA omvat een deel van het centrum van Hechtel. In het noorden vormt de Kamperbaan de grens, in het oosten de Hasseltsebaan, in het zuiden de Bijvoetstraat-Don Boscostraat en in het westen de Dorpstraat. Het BPA werd goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 23 september 2003.

BPA Centrum II Eksel – herziening

Dit BPA omvat een deel van het centrum van Eksel dat gelegen is ten westen van de Hoofdstraat. Het wordt begrensd door de Hoofdstraat-Heerstraat aan oostelijke zijde, de Groenstraat in het noorden, de Dennenstraat aan de westzijde en de Pundershoekstraat-Marktplein aan de zuidzijde.

Het BPA werd goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 15 mei 2003.

BPA Nieuw kerkhof

Dit BPA werd opgesteld voor de realisatie van het nieuwe kerkhof, gelegen Sint Bernardusstraat. Het BPA werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 november 1993.

Je kan deze plannen komen inkijken op de dienst Bouwen en Wonen.

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00

Documenten