Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften
    huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen.

Zowel het Vlaams Gewest, de provincie als de gemeente kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken, elk binnen hun planningsbevoegdheden.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in Hechtel-Eksel

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E