Gewestplan Neerpelt-Bree

Het gewestplan is een bodembestemmingsplan. Het maakt een onderscheid tussen woongebieden, agrarische gebieden, natuurgebieden, industriegebieden, ….

Hechtel-Eksel is gelegen in het gewestplan Neerpelt-Bree dat goedgekeurd is bij koninklijk besluit van 22 maart 1978.

Via plannen van aanleg en verkavelingsvergunningen worden de gewestplannen voor sommige gronden nog verder gedetailleerd. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

Raadplegen van de gewestplannen kan op de website GeoPunt van de Vlaamse overheid (aan de linkerkant "gewestplan" kiezen)

 

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00