Financieel beheerder

De financieel beheerder van het OCMW staat in voor de goede opvolging van het budget, de meerjarenplanning van het OCMW en voor een correcte uitvoering van financiële engagementen. Ze werkt actief mee aan het financiële beleid en de beheerscyclus van het OCMW. Samen met het managementteam is ze betrokken bij alle processen binnen het OCMW, om op basis hiervan permanent te kunnen werken aan financiële planning en adviesverlening.

Contact

  • Financieel Beheerder: Magda Kauffmann
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • F011 89 12 13
  • E