Secretaris

De algemeen directeur is belast met de algemene leiding van de diensten van het OCMW. De algemeen directeur is het hoofd van het personeel en staat in voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de rapportering omtrent de genomen beleidsbeslissingen en woont de vergaderingen van het OCMW bij en staat in voor de verslaggeving. De algemeen directeur werkt samen met het managementteam de verschillende processen binnen het OCMW uit en volgt deze op.