Wilsbeschikking

Jouw beslissing over orgaandonatie en over de wijze van teraardebestelling kan je laten vastleggen in het bevolkingsregister. Ook kan je bij de dienst burgerlijke stand terecht voor een registratie van de wil tot euthanasie.

Euthanasie

Elke meerderjarige inwoner kan de wil tot euthansie laten registreren. Op de dienst Burgerzaken kan je een registratieformulier afhalen. Dit formulier dien je in te vullen en te laten ondertekenen door alle betrokken personen: aangever, eventuele gevolmachtigden, getuigen en vertrouwenspersoon. Daarna bezorg je het terug aan de dienst Bevolking. Deze registreert de gegevens en stuurt ze door naar het ministerie van Volksgezondheid. Daar worden ze bewaard. De verklaring is vijf jaar geldig vanaf de datum van ondertekening en kan op ieder moment herzien of ingetrokken worden.

Voor informatie en hulp bij het invullen van het formulier kan je terecht bij het Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening, A. Rodenbachtstraat 18, 3500 Hasselt ; 011 21 06 54. Als je persoonlijk wil langsgaan, maak je best een afspraak.

Orgaandonatie

Sinds 13 juni 1986 heeft België een wet over het verwijderen van organen voor transplantatie. Deze wet houdt in dat elke burger instemt met de transplantatie van zijn/haar bruikbare organen na het overlijden. Als inwoner kan je op de bevolkingsdienst je beslissing hierover laten optekenen. Deze verklaring kan je op de dienst burgerzaken ophalen. Zo kan je de verklaring thuis invullen en persoonlijk afgeven op de bevolkingsdienst. In de verklaring kan je jouw akkoord, maar evenzeer je verzet invullen. Jouw verklaring wordt vermeld in het bevolkingsregister. Deze dienstverlening is gratis.

Teraardbestelling

Op de dienst bevolking kun je je keuze van teraardebestelling laten vastleggen. Dit kan zijn: begraving, crematie, crematie gevolgd door begraving, bijzetting, bewaring en uitstrooiing van de as. Tevens kan je de keuze van uitvaartplechtigheid registreren: de Katholieke, Protestantse, Anglicaanse, Orthodoxe, Joodse,.. godsdienst.  Ook kan je kiezen voor een uitvaartplechtigheid van een Vrijzinnige levensovertuiging, Neutraal Filosofische overtuiging of voor absoluut geen uitvaartplechtigheid. Later wijzigen is mogelijk. Registratieformulieren zijn te verkrijgen op dienst burgerzaken.

Contact

  • Bevolking
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 43
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00