Adreswijziging-Aankomst in de gemeente

Binnen de acht dagen na de verhuis dien je aangifte te doen van je nieuw adres. De aangifte kan heel gemakkelijk van thuis uit via "Mijn dossier".

Procedure

De aangifte kan via "Mijn Dossier" of persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerzaken. We hebben van ieder gezinslid, dat mee verhuist, de volgende gegevens nodig: naam, voornaam, geboortedatum, oud adres en nieuw adres. De niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van zijn ouders voor de eerste maal verlaat, moet bij aangifte vergezeld zijn door een persoon die het gezag over hem uitoefent.

 

Onderzoek tot inschrijving

Na de aangifte - twee weken- komt de wijkagent ter plaatse om vast te stellen of je op het opgegeven adres woont. De wijkagent bezorgt je achteraf een bevestigingsformulier. -De datum van inschrijving is de datum waarop je op de bevolkingsdienst aangifte deed van je nieuw adres.-

Daarnaast mag je niet vergeten om jouw bank, kredietmaatschappij, spaarkas, kinderbijslagfonds, gas- water- en elektriciteitsmaatschappij, ziekenfonds, werkgever,... te contacteren.

 

Wat gebeurt er met de identiteitskaart?

De chip van de identiteitskaart wordt aan het loket aangepast aan de nieuwe gegevens van het Rijksregister. Indien je e-ID bijna vervalt, kan je deze onmiddellijk laten vernieuwen. Elk gezinslid dat een nieuw e-ID wil aanmaken, moet persoonlijk aanwezig zijn. Voor het aanmaken van een nieuw e-ID neem je één pasfoto mee.

Terug naar boven

Wat meebrengen

Om je identiteitsdocumenten aan te passen, breng je het volgende mee:

  • het formulier dat de wijkagent bij je heeft achtergelaten;
  • alle identiteitskaarten van de personen die mee verhuisd zijn;
  • alle elektronische identiteitskaarten van de personen die mee verhuisd zijn + alle pincodes.

Terug naar boven

Bedrag

Het aanmaken van een nieuwe identiteitskaart kost €20

Terug naar boven

Contact

  • Bevolking
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 43
  • E