Klachten OCMW

Heb je klachten of opmerkingen over de werking of de hulp- en dienstverlening van het OCMW? Zou je graag een suggestie doen? Laat het ons weten!

Je kan de klacht/suggestie melden aan een medewerker van het OCMW. Binnen hun mogelijkheden zal elk van hun trachten te zoeken naar een oplossing en je informeren over de mogelijkheid om je ontevredenheid/klacht te melden.

Indien u een officiële klacht wil formuleren, dient u dit te doen binnen de voorwaarden van het klachtenreglement. Onder klacht verstaan we een manifeste uiting van ontevredenheid over de wijze waarop het OCMW-bestuur of personeelsleden in een bepaalde aangelegenheid hebben gehandeld, door een al of niet verrichte prestatie of beslissing, een optreden of bejegening. Voor verdere voorwaarden kan je het klachtenreglement consulteren en de klacht kan je schriftelijk of via het klachtenformulier meedelen.

Contact

  • Klachtenbeheerder OCMW
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E

Documenten