Premie kleine landschapselementen en trage wegen

De premie is er voor het aanplanten of onderhouden van kleine landschapselementen en het onderhoud van trage wegen.

Trage weg

Voorwaarden

  • Het perceel waarvoor een premie wordt aangevraagd is gelegen in landbouwgebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied of grenzend aan een trage weg.
  • Het perceel is gelegen in Hechtel-Eksel.
  • Meer specifieke voorwaarden staan opgesomd in het subsidiereglement kleine landschapselementen en trage wegen

Lees eerst het volledige subsidiereglement vooraleer je een aanvraag indient.

Terug naar boven

Procedure

Je dient een aanvraag in op het voorgeschreven aanvraagformulier, ten laatste 1 maand voor uitvoering van de werken. De aanvrager aan wie een subsidie werd toegekend, dient binnen de 2 maanden het gemeentebestuur schriftelijk op de hoogte te brengen van de voltooiing der aanplant-, aanleg- of onderhoudswerken.

Terug naar boven

Wat meebrengen

  • Het aanvraagformulier
  • Factuur van aankoop van plantmateriaal (indien van toepassing)

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van soort aanplant, onderhoud. De maximum subsidie per aanvrager en per dienstjaar bedraagt € 500.

Terug naar boven

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00