Invoering LimbU: opheffing subsidiereglementen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat besluit van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 mei 2018, met als onderwerp "Invoering van de LimbU: samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst, machtiging, verdien- en verzilverlijst, opheffing subsidiereglementen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7e juni 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.