Premie alternatieve energie

De gemeente verleent een premie voor de installatie van een warmtepomp of zonneboiler.

Voorwaarden

 • De installatie moet gebeuren in een vergunde woning in Hechtel-Eksel, die hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één gezin
 • De installatie wordt gedaan door een erkende aannemer.
 • Meer specifieke voorwaarden staan opgesomd in het subsidiereglement alternatieve energie.

Lees zeker het volledige subsidiereglement vooraleer je een aanvraag indient.

Terug naar boven

Procedure

 • Je dient een aanvraag in op het voorgeschreven aanvraagformulier, binnen de zes maanden na de installatie.

Terug naar boven

Wat meebrengen

 • Het aanvraagformulier
 • Een grondplan van de woning met aanduiding van de zonneboiler of warmtepomp
 • Een keuringscertificaat
 • Een kopie van de factuur
 • Een kopie van de bouwvergunning

Terug naar boven

Bedrag

De premie hiervoor bedraagt 25% van de kostprijs van de installatie

 • met een maximum van €500 voor een warmtepomp
 • met een maximum van €250 voor een zonneboiler.

Terug naar boven

Contact

 • Milieu
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 58
 • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00