Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

De OCMW-raad delegeerde de behandeling van de aanvragen om maatschappelijke dienstverlening aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

De vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn niet openbaar. Hulpvragers kunnen voor hun dossier wel gehoord worden.

Samenstelling:

  • Johan Feyen (voorzitter)
  • Jessie Olyslagers
  • Annie Jehoul
  • Francois Claes
  • Guy Linten
  • Josette Snoeks
  • Ellen Willekens