IBO De Speelvogel

IBO De Speelvogel biedt opvang aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar en dit voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en vakantiedagen. De opvang is gesloten op de in België geldende wettelijke feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Verder zijn er nog een paar dagen dat de opvang sluit, maar deze dagen worden tijdig gecommuniceerd met de ouders via website, infoblad, factuur, enzovoort.

 

Het gemeentebestuur organiseert op schooldagen opvang op vier opvanglocaties :

Sociaal Huis Hechtel, Lagere school Hechtel 

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel, tel.011 73 10 72

Modulaire Units, Kleuters Hechtel

Rode Kruisplein 6, 3940 Hechtel-Eksel, tel. 011 89 11 37


St. Jozefshuis, Eksel

St. Jozefstraat 3, 3940 Hechtel-Eksel, tel. 011 73 13 88

 

kinderopvang gbsOpvang aan de GBS, Eksel

Groenstraat 8, 3940 Hechtel-Eksel, tel. 011 89 11 36

 

Openingsuren IBO:

  • Voorschoolse opvang van 7.00u tot 8.30u.
  • Naschoolse opvang van 15.30u tot 18.00 u. 
  • Woensdagnamiddag van 12.00u tot 18.00 u.
  • Vakantiedagen en schoolvrije dagen van 7.00u - 18.00u

Een kind kan deelnemen aan de opvang wanneer het dossier volledig ingevuld en in orde is. Inschrijven kan bij de coördinator na afspraak. Er moet steeds een afspraak gemaakt worden daar dit toch wel enige tijd in beslag neemt.