Ziekenvervoer

Het is niet altijd makkelijk om met de wagen naar huis, naar het ziekenhuis of naar het rusthuis te gaan. Je moet bijvoorbeeld liggend of half liggend vervoerd worden of misschien heb je moeite bij het in- en uitstappen.

Als je niet-dringend vervoer nodig heb, kan je beroep doen op de dienst ziekenvervoer van jouw ziekenfonds of het rode kruis (105). Indien nodig sturen ze dadelijk een ziekenwagen, maar je kan ook een ambulance reserveren voor een later moment.

In België zijn de tarieven voor ambulancevervoer niet gereglementeerd. Elke vervoerder kan vrij zijn tarieven bepalen (met uitzondering van 100-vervoer).

Contact

  • Seniorendienst
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E