Zorgoverleg

Als je, al dan niet tijdelijk, zorgbehoevend wordt, kan je beroep doen op verschillende hulpverleners uit de thuiszorg. Voor een goede samenwerking tussen deze hulpverleners, maar ook met jou en jouw familie, is het soms aangewezen om onderling afspraken te maken. Dit kan door een multidisciplinair zorgoverleg (MDO) aan te vragen. Ook voor mensen met een psychiatrische problematiek kan een zorgoverleg aangevraagd worden.

Het OCMW biedt de mogelijkheid om voor de organisatie van een zorgoverleg een beroep te doen op haar overlegcoördinator Thuisgezondheidszorg (OC TGZ). De OC TGZ nodigt jou, jouw familie en de zorg- en hulpverleners uit, leidt het gesprek in goede banen en noteert de gemaakte afspraken. De OC TGZ kan informatie verstrekken over bestaande voorzieningen, hulpmiddelen en tegemoetkomingen in de regio. Een overleg kan plaats vinden bij jou aan huis, in het ziekenhuis of in het Sociaal Huis.

Contact

  • Overlegcoördinator: Els van de Vorst
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E

Contact

  • Overlegcoördinator: Martine Schoofs
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E