Aanpassingen aan huis

Wanneer je zorgbehoevend wordt, blijkt soms dat het huis waar je al je hele leven woont niet meer zo comfortabel is als vroeger. Omdat het niet altijd even makkelijk is om zelf te zien welke aanpassingen er nodig zijn, kan je een bezoek brengen aan het woonloket.

Bij een bezoek aan het loket kan je best volgende documenten meebrengen:

  • officiële belastingbrief vanaf inkomenstjaar 2009 - aanslagjaar 2010
  • aanslagbiljet onroerende voorheffing (document met vermelding van het kadastrale inkomen)
  • offertes en/of facturen
  • attest handicap of beschermde klant

 

 

Contact