WIGW / OMNIO

WIGW is een afkorting die staat voor Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen. Het WIGW-statuut geeft recht op een verhoogde financiële tussenkomst van het ziekenfonds.

Procedure

Dit statuut moet u aanvragen bij uw ziekenfonds, zij onderzoeken of u voldoet aan de inkomensvoorwaarden om recht te hebben.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Ook mensen met een laag gezinsinkomen kunnen hier beroep op doen, dan spreekt men niet langer van een WIGW statuut, maar van een OMNIO statuut.

Terug naar boven

Contact

  • Seniorendienst
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E