Mobiele Observatiedienst

modOnze gemeente beschikt over een Mobiele Observatiedienst (MOD). De oprichting van de MOD is gegroeid uit de bezorgdheid van het college van burgemeester en schepenen om de veiligheid en het leefklimaat in onze gemeente te verhogen.

De MOD heeft als voornaamste taak een signaalfunctie, zoals: rapporteren van defecte straatverlichting, onvoldoende of slechte signalisatie bij wegeniswerken, gebreken aan verkeerslichten, signaleren van sluikstorten, slechte staat van weg, fietspad, ... signaleren van onjuist gebruik van parkeerplaatsen, enzovoort...

Bovendien heeft het MOD een preventieve functie, want door snelle detectie en goede samenwerking met onze technische dienst kunnen problemen snel opgelost worden. Dit is op haar beurt bevorderlijk voor de veiligheid van onze inwoners.

De aanwezigheid van een mobiele observatiedienst in het straatbeeld verlaagt ook het subjectief en objectief onveiligheidsgevoel bij de bevolking.

De MOD bestaat uit vrijwilligers die geen enkele financiële vergoeding ontvangen voor hun prestaties en die geen enkele politionele bevoegdheid hebben. Ze dienen te reageren zoals van elk rechtgeaard burger wordt verwacht.

 

 

 

 

Contact

  • Secretariaat
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 73
  • E