Oppasdienst

In sommige situaties is het niet meer wenselijk om hoogbejaarden of zieken alleen thuis te laten. Soms wordt die zorg voor familie, vrienden en buren even te zwaar. In dergelijke situaties kan een oppashulp een uitkomst bieden. Zo kan de verzorger eens een namiddag, avond of nacht uitblazen. Deze dienst werkt met vrijwilligers, dit brengt met zich mee dat de hulp meestal niet dadelijk kan starten, maar dat je op een wachtlijst komt. De maatschappelijk werkers van de seniorendienst kunnen je de gegevens bezorgen van diensten die deze zorg aanbieden.

Contact

  • Seniorendienst
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E