Pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Je kan ook op vervroegd pensioen gaan, maar hiervoor moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

Je pensioen wordt berekend op basis van je loopbaan, je loon dat je verdiend hebt en je gezinssituatie. Je kan vanaf je 55ste verjaardag een raming laten maken van het bedrag dat je op dat moment zou ontvangen.

Indien je op vervroegd pensioen wenst te gaan, kan je maximum één jaar op voorhand je aanvraag indienen via het OCMW of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Indien je op de wettige pensioenleeftijd op pensioen gaat, zal je rond je 64ste verjaardag automatisch papieren ontvangen om je pensioenaanvraag te doen. Het dossier wordt dan automatisch opgestart.

Wanneer je 65 jaar bent en je beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen, dan kan je eventueel recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dit recht wordt automatisch onderzocht als je je pensioenvraag doet.

Indien je een laag pensioen hebt of je gezinssituatie wijzigt, is het soms zinvol om een nieuwe aanvraag te doen.

Contact

  • Sociale dienst Hechtel
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 11u30