Sportraad

De sportraad is het adviesorgaan voor de sport binnen de gemeente Hechtel-Eksel. Hechtel-Ekselse sport-, ontspanningsverenigingen en sportdeskundigen zijn hierin gegroepeerd en worden zo nauwer betrokken bij het sportgebeuren. De taken van de Hechtel-Ekselse sportraad omvatten in hoofdzaak advies geven inzake sport aan de gemeente en het meewerken aan de organisatie van verschillende sportactiviteiten.

De samenstelling van de sportraad en de statuten vind je terug in de documenten rechts op de pagina. Wil je aansluiten bij de sportraad dan kan je het aanvraagformulier invullen en bezorgen aan de voorzitter van de sportraad.

Waarom aansluiten bij de Sportraad?

  • Je geniet van gemeentelijke ondersteuning, zowel logistiek (uitleendienst) als financiëel (subsidies);
  • Je geniet van voordelige huurtarieven in de gemeentelijke sportaccommodatie;
  • Je wordt promotioneel ondersteund (via het gemeentelijk infoblad, de website, ...).

Meer informatie kan je altijd bekomen bij de voorzitter van de sportraad.

 

Contact

  • Sport
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 59
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00