Cultuurraad

De Cultuurraad is de adviesraad waar alle socioculturele verenigingen van Hechtel - Eksel bij kunnen aansluiten.

Welke taken neemt de Cultuurraad op?
Adviserende functie: De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur omtrent alle materies die met cultuur te maken hebben.
Ondersteunende en coördinerende functie: De raad overkoepelt het socioculturele verenigingsleven in de gemeente, ze verdedigt de belangen van de verenigingen. Hoe doet ze dat? Door samenwerkingsverbanden te stimuleren, ondersteunende maatregelen voor te stellen zoals subsidiemogelijkheden en vormende activiteiten te  organiseren.
Het opzetten van een aantal activiteiten die de individuele verenigingen overstijgen. Zo organiseert de raad de jaarlijkse Cultuurquiz en een viswedstrijd.

Waarom aansluiten bij de Cultuurraad?

  • Je geniet van gemeentelijke ondersteuning, zowel logistiek (uitleendienst) als financiëel (subsidies); 
  • Je geniet van voordelige huurtarieven in het gemeenschapscentrum; 
  • Je wordt promotioneel ondersteund (via het gemeentelijk infoblad, de website, ...).

Hoe aansluiten?

Verenigingen die lid willen worden van de Cultuurraad vullen het aansluitingsformulier (e-loket of te verkrijgen bij de dienst cultuur) in en bezorgen het volledig ingevuld aan de dienst cultuur.

Contact

  • Cultuur
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 11 83
  • E