Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad, SAR, neemt initiatieven om de integratie van senioren in de samenleving te bevorderen. Eveneens heeft de seniorenraad als doel het gemeentebestuur en/of het OCMW te adviseren over alle plaatselijke aangelegenheden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De seniorenadviesraad verleent advies op eigen initiatief of verzoek van het gemeentebestuur of het OCMW.
De SAR is een enthousiaste groep mensen die zich inzetten voor de seniorenadviesraad. Ze is steeds op zoek naar mensen die de seniorenadviesraad kan versterken. In de seniorenadviesraad worden alle actoren betrokken die het leven van de derde leeftijd bevorderen, zijnde: alle seniorenverenigingen en -instellingen, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente, deskundigen inzake senioren en individuele senioren die niet namens een vereniging zetelen.

Contact

  • Welzijn
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 72
  • E