Gehandicaptenadviesraad

De gehandicaptenadviesraad, kortweg GAR neemt initiatieven om de integratie van personen met een handicap in de samenleving te bevorderen, zoals:  de organisatie van theateravonden, een sportnamiddag, een tentoonstelling,.. enzovoort.. Daarnaast is onze samenleving er steeds meer op gericht dat ieder individu zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kan leven. In het bijzonder geldt dit voor de ouderen en personen met een handicap. De GAR streeft er naar dat openbare en particuliere voorzieningen in de gemeente Hechtel-Eksel ook voor hen optimaal bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Dit kan de GAR realiseren door te adviseren naar het gemeentebestuur. Voornamelijk toegankelijkheid is een belangrijk thema. De GAR geeft bijvoorbeeld advies over de hoogte van stoepranden, de ligging van parkeerplaatsen, de toegankelijkheid van gebouwen, enzoverder. Drie keer per jaar komt de GAR samen. 
Meer info:  Lydia Boons, voorzitster, lydia.boons@pandora.be of Kelly.schuurmans

Contact

  • Welzijn
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 72
  • E