Milieu -en natuurraad (Minaraad)

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, kortweg gemeentelijke minaraad, werd reeds opgericht in 1992 en adviseert het gemeentebestuur over milieu- en natuuraangelegenheden. Hieronder verstaan we alle aspecten van milieuhinder en milieuverontreiniging, van behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuur en het informeren en sensibiliseren van de bevolking inzake milieu- en natuurbehoud en bescherming.

Zo geeft de minaraad advies over het milieujaarprogramma, de begrotingscijfers voor leefmilieu, de milieubeleidsplannen, samenwerkingsovereenkomsten met hogere overheden, subsidiereglementen, … Daarnaast kan de minaraad spontaan adviezen uitbrengen over alle facetten van milieu- en natuurbehoud en -bescherming, zoals voorkomen en bestrijden van zwerfvuil, ongedierte en ongewenste gewassen, snoei- en kapplannen, groenaanplantingen in het kader van grote (voornamelijk gemeentelijke) infrastructuurwerken, natuurtoerisme, …

De leden van de minaraad zijn woonachtig in de gemeente en vertegenwoordigen de lokale milieu- en natuurverenigingen, erkende wildbeheereenheden, onderwijsinstellingen, sociale en culturele organisaties, beroepsgroepen uit industrie, kmo, landbouw, geïnteresseerde burgers, politieke partijen, ...

De milieuraad komt verschillende keren per jaar samen. De raad brengt advies uit op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad.

Samenstelling: 

Gemeentebestuur / Administratie 

(Niet-stemgerechtigd)

Theo MartensSchepen van leefmilieu
Raf TruyensSchepen van natuur en bos
Kirsten KuijpersMilieu- en duurzaamheidsambtenaar
Carla DenisMilieu- en duurzaamheidsambtenaar
Stemgerechtigde leden

Eddy Ulenaers

ANB

Silvie ClaesTracing Nature

Vanessa Maes

 Jürgen Luyten (plaatsvervanger)

Don Boscocollege

Elly Swinnen

GBS
Noëlla Feyen

Handelaars Hechtel-Eksel

Bénédicte Haven

Handelaars Hechtel-Eksel

Willy DreesImkersbond De Heikneuter

Marc Ceyssens

Stefan Maes (plaatsvervanger)

Landelijke Gilde Eksel
Albert Geuens Natuurpunt Eksel
Jean KuppensNatuurpunt Hechtel
Jos GeyskensCultuurraad
Pierre GovenVogelkundige kring De Heikneuter

Jules Vanbuel

Mia Kerkhofs (plaatsvervanger)

Robert Vanhelden (plaatsvervanger)

Volkstuin Eksel
Jean-Pierre LeenaertsWitvisclub Hechtel-Eksel
André LinsenGecoöpteerde inwoner
Niki SaenenGecoöpteerde inwoner
Niet-stemgerechtigde leden
Herman TormansHE

Dirk Awouters

Josette Snoeks (plaatsvervanger)

CD&V
Jo KerkhofsN-VA
Marcel BellinkxSpa
Luc Verhaegen (plaatsvervanger)

Erna Tips

Gecoöpteerde inwoner

 

Meer informatie kan u bekomen bij de milieudienst.

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00