Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van een burgerlijk huwelijk. De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht, zodra het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen. Dat is na één maand, de periode om in beroep te gaan. Hierna wordt de echtscheiding overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente, waar het huwelijk plaats had. De rechtbank brengt de burgerlijke stand hiervan op de hoogte.

Nadat de dienst burgerzaken de overschrijving van het vonnis heeft gedaan, worden de bevoegde instanties alsook het uit het echt gescheiden paar op de hoogte gebracht door een brief samen met een uittreksel van de echtscheidingsakte.

Uittreksels uit de echtscheidingsakte kunnen steeds bekomen worden bij onze diensten.

 

 

Contact

  • Burgerlijke stand
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 41
  • E