Bemiddeling bij afsluiten energie en water

Als je omwille van betalingsproblemen niet terecht kan bij een commerciële leverancier, kom je automatisch terecht bij de sociale leverancier Infrax.
Via hen heb je nog recht op een minimumlevering van elektriciteit en gas. Deze is echter niet gratis!
De Lokale Adviescommissie (LAC) van Hechtel-Eksel geeft advies aan Infrax in verband met een eventuele afsluiting of heraansluiting van de energie. Deze commissie is samengesteld uit een OCMW-raadslid, een vertegenwoordiger van de distributeur en een medewerker van de sociale dienst van het OCMW.
De energie kan niet meer afgesloten worden zonder tussenkomst van de Lokale Adviescommissie (LAC). Als je dossier voorkomt op de Lokale Adviescommissie, wordt samen met jou naar een gepaste oplossing gezocht.
Enkel indien je geen medewerking verleent of bij fraude kan de toevoer van energie worden afgesloten. Ook voor water wordt er een adviescommissie voorzien.

Contact

  • Sociale dienst Hechtel
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 11u30