Overlijdensaangifte

Bij een overlijden is het noodzakelijk een arts te verwittigen. De arts vult een formulier in om het overlijden vast te stellen. Indien het overlijden verdacht of gewelddadig lijkt, verwittigt de dokter ook de politie. Van elk overlijden moet vervolgens zo spoedig mogelijk aangifte gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvindt. Meestal gebeurt de aangifte door de begrafenisondernemer.

De ambtenaar van de Burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op. Dit document is het officiële bewijsstuk van het overlijden. Van deze overlijdensakte kan je een uittreksel aanvragen.

Jouw beslissing over de wijze van teraardebestelling kan je vastleggen in het bevolkingsregister. Ook kan je bij de dienst burgerlijke stand terecht voor een registratie van orgaandonatie of de wil tot euthanasie. Meer info: Wilsbeschikking

 

 

Contact

  • Burgerlijke stand
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 41
  • E