Opvang voor vluchtelingen

Een Lokaal Opvanginitiatief staat, op vraag van de federale overheid, in voor de opvang van een beperkt aantal kandidaat-politiek vluchtelingen. In Hechtel-Eksel worden op die manier 28 personen opgevangen, verdeeld over 7 huizen.

De oprichting van het Lokaal Opvanginitiatief is het gevolg van de beleidsmaatregel van de federale regering om tijdens de asielprocedure enkel materiële hulpverlening te voorzien aan kandidaat-vluchtelingen. Doordat de federale centra te weinig plaats kunnen bieden voor deze vorm van steunverlening, wordt de medewerking gevraagd van de OCMW's om kleinschalige opvangprojecten te organiseren.

In het Lokaal Opvanginitiatief van Hechtel-Eksel ontvangen de vluchtelingen naast huisvesting en de meest noodzakelijke levensmiddelen ook een intensieve begeleiding in de organisatie van hun huishoudelijke taken en hun asielprocedure. Daarbovenop wordt er ook aandacht besteed aan sociale begeleiding en integratie. De meeste vluchtelingen volgen Nederlandse les en andere vormingen.

Contact

  • LOI (opvang voor vluchtelingen)
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E