Lokaal cliëntoverleg

Als er verschillende hulpverleners je helpen om je situatie te verbeteren, is het soms moeilijk om het overzicht te houden over wie, wat, wanneer precies zal doen. Vaak weten hulpverleners zelfs niet dat ze aan dezelfde persoon hulp bieden.

Het Lokaal Cliëntoverleg of 'rond de tafel gesprek' is een vergadering met jou en alle hulpverleners samen. Een maatschappelijk werker van het OCMW organiseert deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst bespreekt iedereen de problemen en zeker zo belangrijk, alles wat goed loopt. Het doel van iedereen op de bijeenkomst is samen te zoeken naar een oplossing. Afspraken worden gemaakt van wat volgens jou, eerst moet gebeuren, wat je zelf kan en wat je vraagt van hulpverleners.

Het OCMW van Hechtel-Eksel biedt de mogelijkheid om voor de organisatie van dit overleg een beroep te doen op haar overlegcoördinator. Elke hulpvrager of hulpverlener kan een lokaal cliëntoverleg aanvragen maar ook jijzelf als cliënt. Deze aanvraag dient te gebeuren bij het OCMW van de woonplaats van de cliënt.

Contact

  • Overlegcoördinator: Els van de Vorst
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E

Contact

  • Overlegcoördinator: Martine Schoofs
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E