Cultuurclub

In 2005 is de cultuurclub opgericht na een studie van de federale overheid. Uit deze studie bleek dat armoede niet enkel een gebrek is aan financiële middelen, maar dat het ook uitsluiting is op tal van andere gebieden. Gezinnen in armoede houden vaak geen geld over om te besteden aan sport of culturele activiteiten en kunnen daardoor niet volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

De overheid zorgde voor extra middelen. Elk OCMW mocht een projectaanvraag indienen dat kaderde binnen de doelstelling om de participatie van kansarmen te verhogen. Het OCMW van Hechtel-Eksel diende een project in onder de noemer 'cultuur beleven is kansen geven'. Het project werd goedgekeurd en het OCMW kreeg extra middelen om een participatieraad op te richten die bestaat uit mensen die het allemaal met een centje minder moeten doen. Er werd immers vanuit gegaan dat de doelgroep moest kunnen bepalen wat er met de extra middelen moet gebeuren.

De vrijwilligers komen elke maand samen om na te denken en uitstappen uit te werken. Er werden al tal van uitstappen georganiseerd tegen een democratische prijs. Het gemiddeld aantal deelnemers aan een activiteit ligt rond de 50, een mooie opkomst. Tijdens deze uitstappen leren mensen elkaar kennen, worden er speelafspraakjes voor kinderen gemaakt, hebben mensen een echte gezinsuitstap kortom mensen worden uit hun isolement gehaald.

De cultuurclub is ook steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich 1 keer per maand willen vrijmaken om deel te nemen aan de werkgroep die al deze uitstappen en activiteiten organiseert.

Contact

  • Sociale dienst Hechtel
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 08u30 tot 11u30

Contact