Verkeersveiligheid

Het leven van alle weggebruikers in Hechtel-Eksel is er heel wat veiliger en eenvoudiger op geworden. Dit is onder andere het gevolg van de invoering van de snelheidszones: In heel de gemeente gelden drie snelheidsregimes en verdwijnt de helft van de snelheidsborden. Voortaan mag je in Hechtel-Eksel enkel nog 30, 50 en 70km per uur rijden. Onze gemeente is daarmee de eerste gemeente in Limburg, die al haar straten indeelt in snelheidszones

Bij de indeling van het hele grondgebied in snelheidszones en de bepaling van de maximumsnelheden hield het gemeentebestuur rekening met de functie van de wegen, de afbakening en de aard van verblijfsgebieden en plaatselijke ruimtelijke omstandigheden. Volgende plaatsen kregen volgende snelheden aangewezen: 30 km/u in schoolomgevingen;

50 km/u in verblijfsgebieden; 70 km/u in buitengebieden. Op deze regel zijn twee uitzonderingen. Op een deel van de Kamperbaan en de Eindhovensebaan mag 90 km worden gereden. Op de N74 blijft de snelheid natuurlijk 120 km.

De drie zonale snelheden worden aangeduid met opvallende verkeersborden: een groot wit en rechthoekig verkeersbord met bovenaan de vermelding 'zone' en eronder de geldige snelheidsbeperking.

De zonale verkeersborden staan enkel aan het begin en het einde van een snelheidszone. Deze borden moeten in tegenstelling tot gewone snelheidsborden niet herhaald worden aan elke kruispunt. Hierdoor zal bijna de helft van de gewone verkeersborden verdwijnen.

Met de invoering van de snelheidszones wil het gemeenbestuur de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de gemeente verhogen. Snelheid is immers één van de grote risicofactoren in het verkeer, dit blijkt ook uit de resultaten van de ongevallenanalyse van de lokale politie.

Contact

  • Mobiliteit
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 76
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00