Nieuwe identiteitskaart met vingerafdrukken

17
nov
2020

Op maandag 23 november 2020 starten we met de uitreiking van de identiteitskaart met vingerafdrukken. Deze nieuwe elektronische identiteitskaart (eID) heeft een vernieuwde lay-out. Op die manier voldoet de nieuwe eID aan de strenge, internationale regels die identiteitscontroles efficiënter moeten laten verlopen.

Enkele belangrijke wijzigingen

  • De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (ze worden niet opgeslagen in een centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen. De integratie van vingerafdrukken ligt in lijn met de Europese Verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten.
  • De foto staat aan de linkerkant in plaats van aan de rechterkant.
  • Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op deachterkant van de kaart.
  • De contactloze chip staat op de achterkant van de kaart, waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden.
  • Als nationaliteit wordt niet langer BELG maar BEL vermeld, conform de ICAO-regels.
  • De kaart heeft een andere tint van kleuren.

Aanvraagprocedure

De procedure om een nieuwe eID aan te vragen, verloopt anders dan voor de oude eID. Zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van de eID moet je zelf naar het gemeentehuis komen.

Bij elke nieuwe aanvraag worden de vingerafdrukken geregistreerd. Bij het afhalen worden de vingerafdrukken opnieuw afgenomen om ze te vergelijken.

Wanneer eID vervangen?

De huidige eID’s die momenteel in omloop zijn, kunnen worden vervangen:

  • aan het einde van hun geldigheidsperiode. Je krijgt dan een oproepingsbrief om je oude kaart te komen vervangen.
  • in geval van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van de kaart.
  • in geval van een verandering van naam, rijksregisternummer of niet-gelijkende foto.

Je moet dus geen nieuwe eID aanvragen zolang je je oude kaart nog hebten deze nog geldig is.

Meer info: nieuwe eID en GDPR