Behoud van zwaluwnesten

Online aanvragen verdienactie

Je kan dankzij Limbu verdienen voor het behoud van nesten van de huiszwaluw en de boerenzwaluw. 

Voorwaarden

  • De nesten moeten gelegen zijn in een woning of andere gebouwen in Hechtel-Eksel
  • Enkel bezette nesten komen in aanmerking
  • In de omgeving van de nesten mogen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt
  • Lege nesten moeten 3 jaar behouden blijven
  • Geen gebruik van lakverven in de buurt van de zwaluwnesten
  • Bij het schoonmaken van muren, plafonds, kroonlijsten, dakgoten,...moeten de nesten gespaard blijven. 

Controle door de gemeente is mogelijk. Door deze actie aan te vragen, verklaar je je akkoord met een eventuele controle.

Lees zeker alle voorwaarden na vermeld bij de verdienactie op www.mijnlimbU.be vooraleer je een aanvraag indient.

Procedure

Je dient een aanvraag in via de website van LimbU: www.mijnlimbU.be 
Hiervoor dien je je eerst te registreren op de website. Vervolgens kan je je met je gebruikersnaam en paswoord aanmelden.
De actie zal enkel actief zijn tijdens de periode van 1 juni tem 31 juli van het desbetreffende jaar.

Meebrengen

Bij de verdienactie op www.limbU.be dien je recente foto's in één pdf-document op te laden van elk bezet nest van boeren- of huiszwaluw.

Bedrag

Het aantal LimbU dat je kan verdienen bedraagt 7 LimbU per nest met een maximum van 63 LimbU.


Contactinformatie