Signalisatie vergunning - vergunning in kader van werken met inname van het openbaar domein.

De vergunning om werken uit te voeren op, of inname van een deel van de openbare weg of plaats, moet ten minste 10 dagen voor de aanvraag van de werken aangevraagd worden.

 

Bij een signalisatievergunning dient er voorafgaandelijk een aanvraag tot inname van het openbaar domein ingediend te worden bij de dienst mobiliteit.
voor volgende werken dient er een vergunning aangevraagd te worden:
   - Onderhoud of defect verkeerslichten, defect wegverlichting , herstel onbemande camera's na averij of vandalisme

   - Onderhoud en herstellingen aan nutsleidingen

   - Onderhoud en herstellingen aan voetpaden, fietspaden, zijberm en wegdek