Klachtenbehandeling gemeente en OCMW

Het Gemeentedecreet en het OCMW decreet bepalen dat in elke gemeente en elk OCMW in Vlaanderen de gemeente- en OCMW-raad een procedure voor klachtenbehandeling organiseert, op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Uiteraard doen onze medewerkers er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere inwoner snel en correct geholpen wordt. Een goede dienstverlening is bij gemeente en OCMW absoluut prioriteit!

 Ben je toch niet tevreden over de werkwijze van een dienst, de afhandeling van een kwestie of over onze dienstverlening? Krijg je dit niet opgelost met de betrokken dienst? Dan kan je een klacht indienen.

 Let op! Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een klacht en een melding. Meldingen, vragen, beroepen, bezwaren, suggesties en petities worden niet beschouwd als klachten. Deze kan je indienen via ons contactformulier.

Klachtenreglement

Heb je een klacht? Lees dan eerst het klachtenreglement:

Klachtenreglement gemeenteKlachtenreglement OCMW

Klacht indienen

Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend: via het online klachtenformulier, per mail naar magda.kauffmann@hechtel-eksel.be of per brief naar Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Klachtenformulier gemeenteKlachtenformulier OCMW