Internationale Samenwerking

De gemeente verleent binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten een premie aan projecten inzake ontwikkelingssamenwerking. De premie heeft tot doel projecten te ondersteunen die de ontwikkelingssamenwerking vanuit Hechtel-Eksel ten goede komen.

Premieaanvragen kan je doen via deze link. Het premiereglement ontwikkelingssamenwerking kan je op deze pagina terugvinden.